top of page
นพ วศิน จิริศานต์ doctor wasin.jpg

ก่อนอื่นต้องกล่าว สวัสดีกับทุกท่านนะครับ 

A Bit About Me

       ผม นพ.วศิน จิริศานต์ อายุรแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต หรือ หมอโรคปอด อยู่โรงพยาบาลเอกชน แห่งหนึ่งในกรุงเทพ ครับ

       ผมได้ทำ website แห่งนี้เพื่อรวบรวมงานเขียนด้านวิชาการของผม - เพจ หนอนน้อยอ่านเปเปอร์ - ให้อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ เพื่อให้เป็นหมวดหมู่ และ สะดวกต่อการค้นหา

      ซึ่งหวังว่าลูกเพจทุกคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่ ปี 2016 จะได้ประโยชน์จากงานเขียนของผม และ นำความรู้นี้ไปช่วยในการดูแลผู้ป่วย

 

      ขอบคุณมากครับ 

หนังสือ คู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ป่วยต่างชาติเบื้องต้น.jpg
หนังสือ คู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ป่วยต่างชาติเบื้องต้น ปกหลัง.jpg

     แนะนำ หนังสือ คู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ป่วยต่างชาติเบื้องต้น [หนังสือเล่มแรกของผม]
 

    หนังสือเล่มใหม่ เปิดให้ orderแล้ว

 

หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “คู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ป่วยต่างชาติเบื้องต้น”

     ในยุคที่มี นักท่องเที่ยว หรือผู้ป่วยชาวต่างชาติ หลั่งไหลมายังประเทศไทยมากมาย ปัญหาสำคัญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์คือการสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ

     ผมเริ่มต้นการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติ เมื่อตอนปี 2003 โดยได้รับโอกาสไป elective ที่ต่างประเทศ ในขณะนั้นตัวผมต้องเริ่มต้นฝึกพูดและสื่อสารกับทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย รวมถึงยังต้องซักประวัติ-ตรวจผู้ป่วย ในขณะนั้นด้วย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ 

     จุดต่อมาคือการสอบ USMLE ในสมัยนั้น ที่ต้องสอบในส่วน clinical skills กับผู้ป่วยจำลองทำให้ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านนี้เพิ่มขึ้นมา และยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อต้องใช้สอบใบประกาศนียบัตร (diploma) ระดับนานาชาติซึ่งต้องสื่อสารอาการผู้ป่วยและเรียบเรียงนำเสนออาการ-วินิจฉัย-การรักษาในรูปแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด ทักษะเหล่านี้ล้วนแต่ต้องฝึก ไม่มีใครที่จะเริ่มแล้วทำได้ทันที

     ในปัจจุบันนี้ ผมได้ทำงานโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่รับผู้ป่วยชาวต่างชาติ ได่้นำความรู้ด้านดังกล่าวมาสื่อสารกับผู้ป่วย โดยได้เก็บประสบการณ์ในระดับหนึ่ง จึงมีความคิดที่จะรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้เริ่มต้นศึกษา และแก้ปัญหา pain point นี้

     เนื้อหาที่เรียบเรียงมาประกอบด้วย
   บทที่ 1 การสัมภาษณ์และการซักประวัติผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ (Interviewing and History Taking in English)
   บทที่ 2 การตรวจร่างกายโดยใช้ภาษาอังกฤษ (Physical Examination in English)
   บทที่ 3 การนำเสนอและการเขียนบันทึกผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ (Case Presentation and Case Recording in English)
   บทที่ 4 ทบทวนเนื้อหาไวยากรณ์ (Grammar Revision)
   บทที่ 5 การเขียนจดหมายเพื่อส่งต่อผู้ป่วย (How to Write a Referral Letter)
   บทที่ 6 การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล (English for Nurse)
   บทที่ 7 การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร (English for Pharmacist)

      เนื้อหาในเล่มนี้ เหมาะกับผู้เริ่มต้นจนถึงผู้มีความรู้ปานกลาง บทสนทนาที่ใช้ดังกล่าว เป็นบทสนทนาที่ผู้เขียนได้ใช้กับคนไข้จริง

      อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ถ้าสนใจ 

หนังสือ คู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ป่วยต่างชาติเบื้องต้น

 

จำนวน 112 หน้า

ราคาเล่มละ 275  บาท

สามารถกดสั่งได้ที่ 
 

bottom of page